niedziela lutego 25 , 2018

Aktualności Przedszkolne

Projekt

Od marca 2017r nasze przedszkole zaczyna realizację projektu unijnego, w ramach którego zostanie zmieniony czas pracy przedszkola. Zaczynamy już od godziny 6.30.  Ponadto będziemy realizować szereg zajęć dodatkowych, będą organizowane wyjazdy a placówka zostanie wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne. Szczegóły poniżej:

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – EDUKACJA NA DOBRY START Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa IX, Poddziałanie 9.1.3, Nr projektu: RPOP.09.01.03-16-0018/16

 

„Edukacja przedszkolna – edukacja na dobry start”

To projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa IX

Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie 9.1.3

Wsparcie edukacji przedszkolnej

Okres trwania projektu:

01.07.2016 – 30.06.2018

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej we wszystkich ośrodkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie oraz zwiększenie udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lata poprzez:

- realizację dodatkowych zajęć w przedszkolach,

- wydłużenie czasu pracy przedszkola,

- utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych

- doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycielek wychowania przedszkolnego, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej.

W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia z edukacji przyrodniczej, matematycznej, teatralnej, plastycznej, rytmiczno-artystycznej, języka angielskiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, z psychologiem i pedagogiem. W celu realizacji zajęć zakupione będą pomoce dydaktyczne. Nauczycielki doskonalić będą umiejętności i kompetencje podczas szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Wsparciem objętych zostanie łącznie 15 nauczycielek. Grupa docelowa to dzieci w wieku 3-6 lat z 2 ośrodków wychowania przedszkolnego oraz 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 175 dzieci (94 dziewczynki i 81 chłopców).

Charakterystyka finansowa projektu:

Całkowity koszt projektu wynosi: 854 700,75 zł, z czego 715 049,95 zł to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Informujemy ,że zaczęły się zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szkolny 2015/2016. Szczegóły w zakładce,,Rekrutacja"

   

Zapisy do przedszkola na rok 2012/2013

DYREKTORZY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

INFORMUJĄ, ŻE W OKRESIE

OD 1 MARCA DO 30 MARCA 2012 ROKU TRWAJĄ ZAPISY

DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ

GMINĘ KOLONOWSKIE

NA ROK SZKOLNY 2012/2013


Od 1 do 30 marca 2012 r. trwają zapisy na rok szkolny 2012/2013
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie.
Rekrutacja do przedszkoli przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z regulaminem opracowanym przez dyrektorów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Kolonowskie.

obszerne szczegóły poniżej

Więcej: Zapisy do przedszkola na rok 2012/2013

   

Podziekowania z D.Dziecka Chmielowice

W lutym 2012 przedszkolaki z przedszkola w Staniszczach Wielkich wraz z rodzicami i personelem placówki zorganizowały zbiórkę pomocy dydaktycznych dla dzieci z domu dziecka w Chmielowicach. 24 lutego dary zostały przekazane na ręce wychowanków i pani dyrektor, którzy swoją wdzięczność przekazali w następujących słowach:

,,Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach pragnie w imieniu własnym i naszych wychowanków serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i dzieciom uczęszczającym do przedszkola za dar w postaci pomocy naukowych na rzecz dzieci zamieszkałych w naszej placówce. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za inicjatywę i organizację zbiórki pomocy naukowych dla naszych dzieci. Jest to niezmiernie cenny dar, bo dany z serca, a otrzymane pomoce sprawią dzieciom dużo przyjemności i zostaną wykorzystane w codziennej pracy wychowawczej.

Dziękujemy ofiarodawcom za hojność i serce do dzielenia się z drugim człowiekiem, szczególnie kiedy ofiarodawcami są dzieci. Działalność placówki wspierana jest przez sponsorów, którzy pomagają w realizacji dziecięcych marzeń, za co jesteśmy sponsorom bardzo wdzięczni. Jednocześnie życzymy w 2012 roku dużo zdrowia, satysfakcji z pracy wychowawczej oraz dalszych sukcesów osobistych i zawodowych, natomiast dzieciom życzymy samych radosnych dni.”

   

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Dzieci już uczęszczające:

1. Bednorz Adam
2. Bednorz Florian
3. Bok Dariusz
4. Czok Magdalena
5. Dyllong Isabell
6. Kampa Pascal
7. Kapica Malwina
8. Kącki Jakub
9. Laski Magdalena
10. Nowocień Maciej
11. Pieter Kacper
12. Puzik Eliza
13. Smykała Oliwia
14. Spałek Anna
15. Spałek Dawid
16. Świerzy Rafał
17. Wyderka Maja

Dzieci nowoprzyjęte:

1. Breguła  Łukasz
2. Bukało Kacper
3. Chrapla Ivo
4. Dyllong Sonia
5. Kałuża Kinga
6. Kowalska Oliwia
7. Prukop Iwona
8. Puzik Aurelia

   

Strona 1 z 3