niedziela lutego 25 , 2018

Organizacja

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU:


7.00-8.30
schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne

8.30-9.00 ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00-9.15 Śniadanie

9.15-9.30 czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do zajęć

9.30-10.30 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzenia już poznanych oraz zdobywania nowych wiadomości i doświadczeń

10.30-10.50 zabawy dowolne wg zainteresowań; manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, inne

10.50-11.50 zabawy w ogrodzie przedszkolnym; spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe

11.50-12.00 czynności higieniczno- porządkowe

12.00-12,30 obiad

12.30-13.00 rozchodzenie się dzieci 5 –godzinnych, słuchanie bajek, przygotowania do leżakowania

13.00-14.45 leżakowanie

14.45-15.00 przygotowanie do podwieczorku

15.00-15.15 podwieczorek

15.15-16.00 rozchodzenie się dzieci 9-godz. zabawy wg zainteresowań dzieci w Sali lub na powietrzu-zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna.